Konsekuensi dan Pembatal Syahadat Laa Ilaha Illallah

Konsekuensi dan Pembatal Syahadat Laa Ilaha Illallah

Manhaj – Pembaca yang semoga dirahmati Allah, di zaman sekarang ini banyak orang yang megucapkan kalimat “Laa ilaaha Illallah” namun menyalahi tuntutannya. Mereka masih menujukan ibadah atau beribadah dan memberikan persembahan kepada makhluk, seperti menyembelih dan...
Rukun dan Syarat Syahadat “Laa Ilaha Illallah”

Rukun dan Syarat Syahadat “Laa Ilaha Illallah”

Manhaj – Pembaca yang semoga dirahmati Allah, setelah kita mengetahui makna dari kalimat Syahadat “laa ilaaha illallah” yang telah kita jelaskan pada pembahasan sebelumnya, maka kali ini kita akan membahas tentang rukun dan syarat syahadat “Laa ilaha illallah”. Secara...
Makna Syahadat “Laa Ilaha Illallah”

Makna Syahadat “Laa Ilaha Illallah”

Manhaj – Pembaca yang semoga dirahmati Allah, tak asing bagi kita syahadat “laa ilaha illah” ini, karena kita senantiasa membacanya dalam sholat, tepatnya ketika tasyahud. Kalimat ini merupakan salah satu dari rangkaian dua kalimat syahadat, yaitu syahaadatu an laa...
Faidah Memahami Nama dan Sifat Allah

Faidah Memahami Nama dan Sifat Allah

Manhaj – Pembaca yang semoga dirahmati Allah, memahami nama-nama Allah Ta’alaa yang Maha indah, dan sifat-sifat-Nya yang Maha sempurna, merupakan pembahasan yang sangat penting dalam agama Islam, bahkan termasuk bagian paling penting dan utama dalam mewujudkan...

Pandangan Ahlus Sunnah Tentang Taklid

Manhaj – Pembaca yang semoga dirahmati Allah, agama Islam memerintahkan para pemeluknya untuk mengikuti dalil, dan tidak memperkenankan seorang untuk bertaklid kecuali dalam keadaan darurat atau mendesak, yaitu tatkala seorang tidak mampu mengetahui dan mengenal dalil...